Kvalitetspolitik


  • At Benytte KS 2000 kvalitetsstyring som et ledelsesværktøj.
  • At sikre fortsatte forbedringer af kvalitetssystemet.
  • At vore medarbejdere har opnået forståelse for vores kvalitetspolitik, og er bevidste i deres daglige arbejde herom.
  • At vi løbende evaluerer vort kvalitetssystem således, at dette fortsat er egnet og vi dermed opnår mulighed for en kontinuerlig forbedring af vor kvalitet, produktivitet samt miljø.
  • At sikre, at virksomheden til enhver tid overholder gældende lovgivning, inden for de respektive områder.
  • At sikre en løbende efteruddannelse af vore medarbejdere.
  • At benytte de til enhver tid kvalitets- og miljømæssigt bedste produkter.
  • At vi til stadighed kan opfylde vore kunders krav og forventninger til det arbejde vi leverer, qua kvaliteten i det udførte arbejde, vor kundeservice, samt det faktum at vort arbejde afleveres til aftalt tid.

 


Kontakt osLink til ankenævn for lak og karosseri